Jakość

Polityka jakości naszej firmy w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania wynika wprost z naszej misji i sprowadza się do:

 • rozbudowy i ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • dostaw i sprzedaży wyrobów o najwyższej jakości potwierdzonej spełnieniem wymogów obowiązujących norm i przepisów prawa oraz innych wymagań,
 • prowadzenia działań w zakresie zmniejszania szkodliwego działania firmy na środowisko naturalne, oraz prowadzenia analizy przyczyn i skutków tego oddziaływania,

 

 • budowy pozytywnego wizerunku firmy jako wiarygodnego, proekologicznego i godnego zaufania partnera handlowego,
 • zapewnienia klientom poczucia bezpieczeństwa transakcji i pomocy w rozwiązywaniu ich problemów,
 • profesjonalnego przygotowania merytorycznego pracowników do obsługi klientów i eliminacji szkodliwego oddziaływania firmy na środowisko naturalne,

 

 • utożsamiania się z potrzebami klienta, które stają się naszymi potrzebami,
 • utożsamiania się pracowników z działaniami firmy na rzecz środowiska naturalnego,
 • analizy nowych potrzeb klientów i szybkiego reagowania na nie,
 • selekcji aspektów środowiskowych mających istotny wpływ na zmiany w środowisku naturalnym,
 • zapewnienia należytego postępowania z odpadami i ich odpowiedniego składowania,
 • zapewnienia pełnej i pewnej obsługi posprzedażnej,
 • szybkiego a zarazem analitycznego podejmowania decyzji,
 • budowy więzi i poczucia odpowiedzialności pracowników za losy firmy,
 • kształtowania i budowy ścieżki rozwoju naszych pracowników,
 • odpowiedniej motywacji pracowników w celu wzrostu sprzedaży i rozwoju firmy,
 • wyznaczania nowych mierzalnych celów i konsekwentnego dążenia do ich spełniania,
 • pełnego zaangażowania najwyższego kierownictwa w sprawy i problemy pracowników w celu ich szybkiego rozwiązywania,
 • współpracy ze sprawdzonymi dostawcami,
 • rozwoju i rozbudowy struktury firmy,
 • zwiększania zakresu oferowanych wyrobów,

 

ISOPL_0.jpgISOEN_0.jpg